Rigging og levering av utstyr

Riggetider for Båter i Sjøen 2023:

 • Telt:
  Tirsdag 29. august kl. 07.00 – 20.00
  Onsdag 30. august kl. 07.00 – 18.00

 • Båter
  Ingen båter slipper inn i havna før tirsdag 30. august
  Tirsdag 29. august kl. 12.00 – 20.00
  Onsdag 30. august kl. 07.00 – 18.00
  NB: Bryggene stenges torsdag morgen

Adressen til Aker Brygge Marina er:

Aker Brygge Marina
Stranden 30
0250 Oslo

Levering av utstyr må skje mellom 07.00 – 11.00 på grunn av innkjøringen til Aker Brygge. Før og etter dette er innkjøringen stengt.

For å åpne bommen ringer du til 932 20 889 og oppgir kode NORBOAT22

Retningslinjer for rigging kan lastes ned her:

Last ned retningslinjer for rigging

Nedrigg

Søndag 3. september fra kl. 18.00 (Etter at besøkende har forlatt området)

Når publukum har forlatt området etter stengetid åpnes bryggende. Telt kan da tømmes, men det er ikke anledning til å kjøre inn biler til Aker Brygge. Bommen ved innkjøringen er kun åpen i perioden 07.00 – 11.00.

Det vil være mulig å kjøre inn til anlegget i perioden 07.00 – 11.00 mandag 5. september. NB! Husk at koden skal oppgis også etter at messen er over.

Ved nedrigg gjelder de samme reglene om parkering. Det er kun tillatt med pålessing og ikke parkering. Alle biler må være ute innen mandag kl. 11.00.

Samtlige båter skal fjernes innen kl. 12.00 mandag 4. september på grunn av demontering av brygger og utriggere.

Bryggekontor og teltene må tømmes så raskt som mulig, senest mandag 4. september kl. 12.00, da disse skal demonteres og fjernes. 

Alt materiell skal fjernes. Må arrangøren fjerne dette vil dette bli etterfakturert.

Om du trenger kranløft etter messen må dette bestilles i god tid. Kontakt Thomas Bjønness, tlf. 905 29 911